Välkommen till Mylith

Utveckling av individ, grupp och organisation.

Mylith arbetar med utveckling av individ, grupp och organisation

Fokus ligger på coaching, Mindfulness, stresshantering och Human Resources (HR). Företaget erbjuder kvalitativt stöd och rådgivning inom hela HR-området, HR på abonnemang och Interim HR.

Vi vänder oss till dig som arbetsgivare men också till privatpersoner som av någon anledning är i behov av förändring, stresshantering eller coaching. Genom ett situationsanpassat och prestigelöst arbetssätt utgår vi från individens vilja och kompetens.

Mylith finns i Karlshamn, Blekinge och tar i första hand uppdrag i södra Sverige men är självklart öppna för samarbeten även från andra delar av landet.

Kontakta oss gärna för att diskutera möjligheter till samarbete eller om du vill veta mer om hur vi jobbar.

HR

Är du i behov av rådgivning eller externt stöd inom något HR-område? Är du en arbetsgivare som saknar tid, kompetens eller som av någon anledning är i behov av förstärkning av en HR-resurs? Då kan vi hjälpa dig.

Coaching

Coaching är en kraftfull samtalsmetodik som hjälper individ och grupp att nå sina mål. Coaching skapar motivation, handlingskraft och resultat. Det ger också effekter som ökat välmående och självtillit.

Stresshantering

Psykisk ohälsa kan uppstå i många olika situationer i livet. I vissa situationer kan en person vara i behov av stödjande/coachande samtal. Stressprofilen används som ett verktyg för att minska arbets- och livsstress.

Mindfulness

Mindfulness är ett förhållningssätt som hjälper dig att vara fullt närvarande och medveten om vad som sker i nuet. Syftet med mindfulnessträning är att ge dig redskap för att kunna hantera stress, öka fokus och få bättre koncentrationsförmåga genom medveten närvaro.