Om Mylith

Vår drivkraft är att få människor att utvecklas och må bra.

Vi arbetar för att

  • Öka förståelsen för hur viktigt det är med återhämtning för att undvika stress.
  • Utbilda i Mindfulness vilket är ett förhållningssätt som utvecklar uppmärksamhet, medvetenhet och medkänsla.
  • Skapa inspiration och motivation genom coaching.
  • Vara HR-stöd till de företag som inte har tiden, HR-kompetensen internt eller som behöver tillfälligt stöd i HR-frågor.
Helen Swanberg

Helen

Helen Swanberg — Ägare, HR-konsult, coach och Mindfulnessinstruktör samt den som arbetar med Stressprofiler

Helen startade företaget för att få arbeta med det hon trivs bäst med – att få människor att utvecklas och må bra.

Under största delen av hennes yrkesverksamma liv har hon arbetat med Human Resources både på strategisk och operativ nivå. Helen har mer än 20 års erfarenhet inom HR och som chef vilket gett henne en djup förståelse för förändringsprocesser och hur de påverkar individ och grupp. Genom Helens erfarenhet av ledningsgruppsarbete på fabriks- och bolagsnivå har hon även förståelse för hur hela organisationen påverkas av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

När Helen under en period i livet behövde hitta verktyg för återhämtning och minska stressen så provade hon på Mindfulness. Det var ett viktigt beslut och en fantastisk investering i sig själv. Att utbilda sig till Mindfulnessinstruktör, för att på så sätt lära ut Mindfulness till andra, var därför en självklarhet för Helen.
Helen är dessutom certifierad för verktyget Stressprofil som ger bra underlag för samtal samt är ett värdefullt verktyg för personlig utveckling och för minskad stress.

För att utveckla både sig själv och andra, utbildade Helen sig till coach. Att kunna motivera andra till förändring och utveckling tycker Helen är väldigt inspirerande.

Helen har lång och bred erfarenhet inom HR och har arbetat i olika branscher såsom ekonomisk förening, kommunal verksamhet, industri samt som samarbetspartner till en företagshälsovård.

Helen Swanberg
Evelina Swanberg

Evelina

Evelina Olsson Svanberg — Mindfulnessinstruktör och administratör

Evelina är certifierad Mindfulnessinstruktör steg 1 via Mindfulnesscenter AB. År 2016 tog hon en högskoleexamen i Företagsekonomi och har genom den utbildningen fått läsa kurser inom bland annat juridik, arbetsrätt, organisation & ledarskap samt företagsledning. Sedan högskoleutbildningen har Evelina bland annat arbetat som säljledare och kvalitetsansvarig på ICA. Genom dessa tjänster har hon fått träna upp sin ledarskaps- och coachingförmåga.

Evelina kom i kontakt med Mindfulness för första gången år 2018 och har sett vilket kraftfullt verktyg det är för att minska stressen och för att hjälpa till med kroppens återhämtning. Även små träningsdoser kan ha en stor effekt på hjärnan och kroppen. Evelina brukar starta sina helgdagar med en Mindfulnessövning för att på så sätt få mer energi. På vardagarna utövar hon helst sin Mindfulnessträning när hon kommer hem från arbetet. Detta för att varva ner kroppen från arbetsdagen och för att få energi till alla vardagssysslor.

Evelina är oerhört tacksam över att ha kommit i kontakt med denna träningsmetod och drivs av att få hjälpa andra människor med att hitta en balans mellan privat- och yrkesliv.

HR

Är du i behov av rådgivning eller externt stöd inom något HR-område? Är du en arbetsgivare som saknar tid, kompetens eller som av någon anledning är i behov av förstärkning av en HR-resurs? Då kan vi hjälpa dig.

Coaching

Coaching är en kraftfull samtalsmetodik som hjälper individ och grupp att nå sina mål. Coaching skapar motivation, handlingskraft och resultat. Det ger också effekter som ökat välmående och självtillit.

Stresshantering

Psykisk ohälsa kan uppstå i många olika situationer i livet. I vissa situationer kan en person vara i behov av stödjande/coachande samtal. Stressprofilen används som ett verktyg för att minska arbets- och livsstress.

Mindfulness

Mindfulness är ett förhållningssätt som hjälper dig att vara fullt närvarande och medveten om vad som sker i nuet. Syftet med mindfulnessträning är att ge dig redskap för att kunna hantera stress, öka fokus och få bättre koncentrationsförmåga genom medveten närvaro.