Human Resources – HR

År du i behov av rådgivning eller externt stöd inom något HR-område?

Är du en arbetsgivare som saknar tid, kompetens eller som av någon anledning är i behov av förstärkning av en HR-resurs? Då kan vi hjälpa dig.

Vi på Mylith kan hjälpa till med exempelvis

 • Utveckling av HR-processer och rutiner (tex rekrytering, introduktion, medarbetarsamtal, kompetensutveckling , rehabilitering och arbetsmiljö)
 • Rekrytering
 • Chefsstöd

 • Systematiskt arbetsmiljöarbete

 • Rehabilitering

 • Arbetsrätt

 • Stöd vid fackliga förhandlingar

 • HR-stöd vid omstrukturering och organisationsförändringar

 • Individ-, team- eller organisationsutveckling

 • Kompetensutveckling/kompetenskartläggning

 • Stöd vid Arbetsmiljöcertifiering

 • Organisationsförändring och omställning

 • Konflikthantering

 • Mentorskap

 • HR-administration

 • Diverse utbildningar/workshops inom HR

Vi erbjuder olika lösningar såsom exempelvis hjälp via HR-konsult på plats, HR på abonnemang, Interim HR och/eller stöd vid en specifik fråga.

Låter det intressant?

Kontakta oss gärna för att diskutera möjligheter till samarbete eller om du vill veta mer om hur vi jobbar.

HR

Är du i behov av rådgivning eller externt stöd inom något HR-område? Är du en arbetsgivare som saknar tid, kompetens eller som av någon anledning är i behov av förstärkning av en HR-resurs? Då kan vi hjälpa dig.

Läs mer

Coaching

Coaching är en kraftfull samtalsmetodik som hjälper individ och grupp att nå sina mål. Coaching skapar motivation, handlingskraft och resultat. Det ger också effekter som ökat välmående och självtillit.

Läs mer

Stresshantering

Psykisk ohälsa kan uppstå i många olika situationer i livet. I vissa situationer kan en person vara i behov av stödjande/coachande samtal. Stressprofilen används som ett verktyg för att minska arbets- och livsstress.

Läs mer

Mindfulness

Mindfulness är ett förhållningssätt som hjälper dig att vara fullt närvarande och medveten om vad som sker i nuet. Syftet med mindfulnessträning är att ge dig redskap för att kunna hantera stress, öka fokus och få bättre koncentrationsförmåga genom medveten närvaro.

Läs mer