Mindfulness

Mindfulness är ett förhållningssätt som hjälper dig att vara fullt närvarande och medveten om vad som sker i nuet.

Med hjälp av enkla övningar kan du lära dig att bli mer mindful (medveten) och därigenom göra klokare val som i sin tur kan ge dig en bättre balans i privat- och yrkesliv. Vi går ofta runt och oroar oss för saker som komma skall eller för saker som redan har passerat i vårt förflutna, risken är då stor att vi går miste om den enda tid som vi egentligen kan påverka – nämligen den tid som vi har här och nu. Att gå runt och oroa sig för något som vi ändå inte kan påverka skapar stress.

Mindfulness är en evidensbaserad metod och forskning inom området har visat på en rad positiva förändringar i hjärnan. Exempel på verkningsmekanismer är bland annat mindre stress, bättre sömn och ökat fokus samt bättre koncentrationsförmåga.

Vi på Mylith erbjuder kurser i Mindfulness oavsett om du söker dig till oss privat eller via ditt företag. Vi skräddarsyr program utefter deltagare och situation. Kurserna hålls både enskilt och i grupp. Vi erbjuder även vandringar i kombination med Mindfulness.

Mylith är diplomerad ac Mindfullnesscenter AB

Låter det intressant?

Kontakta oss gärna för att diskutera möjligheter till samarbete eller om du vill veta mer om hur vi jobbar.

HR

Är du i behov av rådgivning eller externt stöd inom något HR-område? Är du en arbetsgivare som saknar tid, kompetens eller som av någon anledning är i behov av förstärkning av en HR-resurs? Då kan vi hjälpa dig.

Läs mer

Coaching

Coaching är en kraftfull samtalsmetodik som hjälper individ och grupp att nå sina mål. Coaching skapar motivation, handlingskraft och resultat. Det ger också effekter som ökat välmående och självtillit.

Läs mer

Stresshantering

Psykisk ohälsa kan uppstå i många olika situationer i livet. I vissa situationer kan en person vara i behov av stödjande/coachande samtal. Stressprofilen används som ett verktyg för att minska arbets- och livsstress.

Läs mer

Mindfulness

Mindfulness är ett förhållningssätt som hjälper dig att vara fullt närvarande och medveten om vad som sker i nuet. Syftet med mindfulnessträning är att ge dig redskap för att kunna hantera stress, öka fokus och få bättre koncentrationsförmåga genom medveten närvaro.

Läs mer