Stresshantering

Stödjande samtal

Psykisk ohälsa kan uppstå i många olika situationer i livet. I vissa situationer kan en person vara i behov av stödjande/coachande samtal för att komma tillbaka till sin fulla potential. Vi hjälps åt med att skapa den struktur du behöver.

Stressprofil

Stressprofilen används som ett verktyg för att minska arbets- och livsstress. Profilen visar inte bara individens starka sidor utan också personens utvecklingsområden. Profilen är ett bra underlag för samtal och är ett värdefullt verktyg för personlig utveckling och för minskad stress.

Stressprofilen är ett bra verktyg för att identifiera risker och ohälsa och på så sätt kunna undvika långvariga sjukskrivningar. Det är också ett bra underlag då man vill kartlägga arbetssituationen och den livsstil man har för att kunna rikta sin energi på rätt mål och på så sätt uppnå förändringar.

Profilen, som fylls i individuellt, är ett underlag för enskild handledning och ligger till grund för den individuella handlingsplan som arbetas fram och följs upp. Detta blir ett värdefullt underlag för personlig utveckling och för minskad stress.

StressProfilen kan även användas på gruppnivå för att identifiera den aktuella situationen hos grupper och företag. Man får då ett underlag att arbeta vidare med på arbetsplatsen.

Stressprofilen genomförs av person som är certifierad via Winmar AB

Låter det intressant?

Kontakta oss gärna för att diskutera möjligheter till samarbete eller om du vill veta mer om hur vi jobbar.

HR

Är du i behov av rådgivning eller externt stöd inom något HR-område? Är du en arbetsgivare som saknar tid, kompetens eller som av någon anledning är i behov av förstärkning av en HR-resurs? Då kan vi hjälpa dig.

Coaching

Coaching är en kraftfull samtalsmetodik som hjälper individ och grupp att nå sina mål. Coaching skapar motivation, handlingskraft och resultat. Det ger också effekter som ökat välmående och självtillit.

Stresshantering

Psykisk ohälsa kan uppstå i många olika situationer i livet. I vissa situationer kan en person vara i behov av stödjande/coachande samtal. Stressprofilen används som ett verktyg för att minska arbets- och livsstress.

Mindfulness

Mindfulness är ett förhållningssätt som hjälper dig att vara fullt närvarande och medveten om vad som sker i nuet. Syftet med mindfulnessträning är att ge dig redskap för att kunna hantera stress, öka fokus och få bättre koncentrationsförmåga genom medveten närvaro.